16/05/2004
עידן

התפלגות הוצאות/הכנסות בשח לפי חודשים

קופת שקים - קופה ש

10/1998
-1,350
9/1998
-34,995
8/1998
-1,150
4/1998
-65,000
3/1998
-218,138

קומסל מערכות מידע