10/06/2004

5631919 ,3 חברת "תירגול", בית הלל שכונת מונטיפיורי ת א טל

כרטסת תנועות:חתך 400 :מיון קופת ויזה :שם ויזה :חשבון

מטבע סכום מטח יתרה שח סכום שח נגדי פרטים אסמ 2 אסמכתא ת. ערך ת. אסמכ ס.ת מנה תנועה

-577.98 -577.98 ישראלה 5 18/05/02 15/04/02 1 19

-577.98 :סהכ


:חתך 400 :מיון קופת מזומנים :שם קופה מ :חשבון

מטבע סכום מטח יתרה שח סכום שח נגדי פרטים אסמ 2 אסמכתא ת. ערך ת. אסמכ ס.ת מנה תנועה

-26.33 -26.33 אברהמי 3 4 01/02/02 01/02/02 1 17
0.00 26.33 בלל הפקדה 2 01/03/02 01/03/02 1 23
-20.00 -20.00 ישראלה 7 03/07/02 03/07/02 3 25
-1,023.86 -1,003.86 מכירות . 10001 31/07/02 31/07/02 חל 3 26

-1,023.86 :סהכ


:חתך 400 :מיון קופת שקים :שם קופה ש :חשבון

מטבע סכום מטח יתרה שח סכום שח נגדי פרטים אסמ 2 אסמכתא ת. ערך ת. אסמכ ס.ת מנה תנועה

-37.44 -37.44 להב דחוי 2 12/02/02 12/01/02 1 16
314.26 351.70 בלל הפקדה 1 01/03/02 01/03/02 1 22
-239.97 -554.23 רוני כהן 4 5 10/03/02 10/03/02 1 18
-339.97 -100.00 להב 6 02/07/02 02/07/02 1 20
-553.53 -213.56 להב 6 02/08/02 02/07/02 1 21
-867.79 -314.26 ישראלה דחוי 1 1 19/07/02 19/07/02 1 15

-867.79 :סהכ

-2,469.63 : סהכ לדוח

קומסל מערכות מידע