5631919 ,3 חברת "תירגול", בית הלל שכונת מונטיפיורי ת א טל

13/06/2004
50012 תעודת משלוח
העתק
21/07/2002 הופק בתאריך
אברהמי : כרטיס
דוב אברהמי : שם
5 הנביאים : כתובת
95885 חולון  
 
סהכ שח מטבע מחיר כמות פרטים תאור פריט שורה
123.00 ש 41.00 3   A4 נייר רציף - גודל 11002 1
400.00 ש 4.00 100   1.2MB - 5.25" SONY דיסקט 21003 2
360.00 ש 3.60 100   1.2MB - 5.25" NASHUA דיסקט 21002 3

883.00 : סהכ
150.11 : מעמ
1,033.11 : סהכ כולל מעמ


מסמך זה הודפס באמצעות חיש-מסמך של קומסל ואינו מהווה מסמך מקור

קומסל מערכות מידע